Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden is ontdekt en ontwikkeld door Samuel Hahnemann (1755-1843). Het is een natuurlijke methode om acute of chronische klachten te behandelen. Het is een holistische geneeswijze, waarbij lichaam en geest als een geheel worden beschouwd.

SamuelHahnemann

 

De homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidsprincipe: Het gelijke geneest het gelijkende”, ofwel “similia similibus curentur” : een principe dat door Hahnemann werd ontdekt en een geheel nieuwe visie in de geneeskunde introduceerde. Deze regel houdt in dat: een bepaalde stof (plant of mineraal) in een grote dosis bij een gezond mens een bepaald ziektebeeld kan oproepen, die stof in kleine hoeveelheden kan ditzelfde beeld bij een patiënt helpen genezen.

Homeopathie stelt zich ten doel om met natuurlijke middelen de eigen geneeskracht zo te stimuleren, dat het gezonde evenwicht hersteld wordt en de klachten verdwijnen. Homeopathie gaat er vanuit, dat een ieder van ons inwendige geneeskracht bezit. Helaas komt deze geneeskracht door moeilijke omstandigheden soms zo onder druk te staan, dat het zijn werk niet goed kan doen. De oorzaken kunnen vele zijn: teleurstelling, frustratie, stress, een verhuizing, relatieproblemen, opvoeding, onverwerkte gebeurtenissen, zorgen, verdriet, te hard werken, spanningen, slaapgebrek, angsten, eenzijdige voeding, ongezonde leefwijze etc. Een passend homeopathisch middel afgestemd op die ene persoon met zijn klachten, kan de geblokkeerde geneeskracht stimuleren het verstoorde evenwicht weer te herstellen.

Een voorbeeld van dit principe is bv. te zien bij warmte- en koudereacties: als we het heel warm hebben, helpt een hete douche de warmte te bestrijden. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht vreemd, maar ons mechanisme wordt door een hete douche gestimuleerd om zichzelf af te koelen. Een koude douche zal ons lichaam aanzetten extra warmte te produceren, waardoor we het na de koude douche warmer hebben dan daarvoor en heeft uiteindelijk dus een averechts effect. Kleine brandwonden genezen dan ook sneller door warm water, dan door koud water.

 

De homeopaat maakt dus gebruik van een middel, dat in eerste instantie hetzelfde beeld oproept dat al bestaat, maar door het lichaam te prikkelen ofwel “wakker te schudden” wordt het gestimuleerd het verstoorde evenwicht te herstellen.